• Trả tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • Chuyển khoản:

Tên: Đặng Duy Khánh

Ngân Hàng: Sacombank

Số Tài Khoản : 060070590851

CN: Etown